top of page

Vår miljøprofil

Knoph & Langeland AS tilstreber å velge de beste og mest klimavennlige produktene til enhver tid. Vi benytter oss av samarbeidspartnere som er miljøsertifisert og er stolte av at trykksaken er "Trykt i Norge". Vi sorterer avfallet og leverer inn til godkjent destruksjon.

Natur_vinter.jpg
bottom of page